Bli medlem

Bli medlem i Östergarn-Gammelgarn Fiber

ekonomisk förening

Medlemskapet behövs för att ansluta sin fastighet till fibernätet. För att bli medlem i den ekonomiska föreningen betalar man en medlemsinsats (engångsavgift) a' 200 kronor, en årsavgift a' 100 kr/år samt en anslutningsinsats a' 19.700 kr + faktisk kostnad för grävning och inkopplingsarbeten. Föreningen står för materialkostnaden.

Tillsammans lär det kosta åtminstone 25.000 kr och uppåt beroende på var man bor (hur mycket det kostar att ansluta).

Föreningens bankgiro 870-5063 Östergarn-Gammelgarn Fiber.

Dessutom måste man fylla i och skriva under Anslutningsavtalet!

 

Obs! Endast ett medlemskap per fastighet. Äger du flera fastigheter du vill ha fiber till så räcker det med ett medlemskap, men Anslutningsavtal behövs ett för varje fastighet.

Skicka/lämna Avtalet och nedanstående uppgifter:

 

* brev till Östergarn Skolhuset 104, 623 68 Katthammarsvik

 

* till kassören Olof Thomsson, Östergarn Sande 415, 623 68 Katthammarsvik

 

* kontaktuppgifterna kan skickas per e-post med alla uppgifter till info@ostfiber.se men avtalet vill vi ha underskrivet på papper

Fastighetsbeteckning:

 

Fastighetens belägenhetsadress (med de tre siffrorna eller gatuadress):

 

Ange gärna önskat antal ytterligare anslutningar på samma tomt (red. pris):

(till flygelbyggnad, kontor eller uthyrningslägenheter)

 

 

 

Ägarens namn (möjligt att ange flera):

Personnummer (behövs för att underlätta kontakterna med kommunikationsoperatören):

 

Post sänds till (om annan än fastigh.adr.):

 

E-postadress:

Telefon hem/arb:

 

Mobiltelefon:

Har du frågor kontakta gärna någon i styrelsen!

Ovanstående uppgifter kommer att registreras, lagras och användas i föreningen i enlighet med lagen om användning och lagring av personuppgifter (PUL). Uppgifterna kommer inte att lämnas vidare till utomstående part.