Bli medlem

Bli medlem i Östergarn-Gammelgarn Fiber

ekonomisk förening

Medlemskap i den ekonomiska föreningen behövs för att ansluta sin fastighet till fibernätet.


För att bli medlem (och därmed delägare) betalar man:

medlemsinsats (engångsavgift) 200 kronor

årsavgift 100 kr/år

anslutningsinsats 19.700 kr

faktisk kostnad för fiberblåsning och inkopplingsarbete


Grävning sköter man själv eller beställer av föreningen som anlitar Katthammarsviks Åkeri. Grävningen faktureras av entreprenören.


Föreningen står för materialkostnaden och ev. förstärkningar av nätet fram till det närmaste skåpet.


Tillsammans brukar det kosta ca 25.000 kr + grävning.


Först måste man fylla i och skriva under anslutningsvillkor. Välj det som gäller dig nedan.

Jag vill ansluta en fastighet där fiber inte finns indraget sedan tidigare.

Jag har köpt fastighet med befintlig fiberanslutning.

Obs! Endast ett medlemskap per fastighet. Äger du flera fastigheter du vill ha fiber till så räcker det med ett medlemskap, men Anslutningsavtal behövs ett för varje fastighet.

Skicka/lämna Avtalet och nedanstående uppgifter:


* brev till Östergarn Skolhuset 104, 623 68 Katthammarsvik


* till kassören Olof Thomsson, Östergarn Sande 415, 623 68 Katthammarsvik


* kontaktuppgifterna kan skickas per e-post med alla uppgifter till info@ostfiber.se men avtalet vill vi ha underskrivet på papper

Fastighetsbeteckning:


Fastighetens belägenhetsadress (med de tre siffrorna eller gatuadress):


Ange gärna önskat antal ytterligare anslutningar på samma tomt (red. pris):

(till flygelbyggnad, kontor eller uthyrningslägenheter)

 

 


Ägarens namn (möjligt att ange flera):

Personnummer (behövs för att underlätta kontakterna med kommunikationsoperatören):


Post sänds till (om annan än fastigh.adr.):


E-postadress:

Telefon hem/arb:


Mobiltelefon:

Har du frågor kontakta gärna någon i styrelsen!

Ovanstående uppgifter kommer att registreras, lagras och användas i föreningen i enlighet med lagen om användning och lagring av personuppgifter (PUL). Uppgifterna kommer inte att lämnas vidare till utomstående part.