Bli medlem

Bli medlem i Östergarn-Gammelgarn Fiber
ekonomisk förening

Medlemskap i den ekonomiska föreningen behövs för att ansluta sin fastighet till fibernätet. Föreningen fakturerar nedanstående efter färdig installation.


För att bli medlem (och därmed delägare i föreningen) betalar man:

medlems- och anslutningsinsats 16.700 kr

föreningens årsavgift 100 kr/år

anslutningsavgift 3.200 kr (föreningens kostnad för ytterligare anslutning i nätet)

faktisk kostnad för fiberblåsning och inkopplingsarbete till närmast kopplingsskåp (varierar lite men brukar hamna på 4.000 - 5.000 kr)


Ytterligare anslutning på samma tomt kostar 6.600 kr.


Grävning sköter man själv eller beställer av föreningen som i så fall anlitar Katthammarsviks Åkeri. Grävningen faktureras av entreprenören.


Föreningen står för ev. förstärkningar av nätet fram till det närmaste skåpet.


Totalt brukar det kosta ca 25.000 kr + grävning.


Först måste man fylla i och skriva under anslutningsavtal.

Om du har köpt fastighet med befintlig fiberanslutning behöver du fylla i ett förkortat anslutningsavtal och ett överlåtelseavtal där den gamla ägaren överlåter sina insatser i den ekonomiska föreningen till dig.

Östergarn-Gammelgarn Fiber
Östergarn Skolhuset 104
623 68 Katthammarsvik


* kontaktuppgifter kan skickas per e-post till info@ostfiber.se men avtal vill vi ha underskrivna på papper

Obs! Endast ett medlemskap per fastighet. Äger du flera fastigheter du vill ha fiber till så räcker det med ett medlemskap, men Anslutningsavtal behövs ett för varje fastighet.

Skicka/lämna avtalet (avtalen) till:


Har du frågor kontakta gärna någon i styrelsen!

Ovanstående uppgifter kommer att registreras, lagras och användas i föreningen i enlighet med lagen om användning och lagring av personuppgifter (PUL). Uppgifterna kommer inte att lämnas vidare till utomstående part.