Hem

Varför fiber?

Räcker inte ADSL eller mobilt bredband?


Tekniken med ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line) är i takt med att Telia stänger ner sitt kopparnät under avveckling och ingen lösning för framtiden.

Mobilmasterna i 4G-nätet  kräver en bra fiberanslutning för att ge god täckning. Det krävs också många master för att få en bra 4G-täckning (och ännu fler i det kommande 5G-nätet) och hastigheten sjunker snabbt med avståndet. Därför är detta en teknik som fungerar bättre i tätorter där man kan placera utrustningen på höga byggnader. Mobilt bredband innebär också att kapaciteten delas mellan flera användare, något som kan vara extra kännbart i semestertider. Mobilt 4G-nät (eller 5G) kan därför inte ersätta fibernät utan bör ses som ett komplement. 

Abonnemangsmodellerna i mobilnäten innebär vidare att kapaciteten begränsas genom att hastigheten begränsas om nedladdningen överstiger en viss mängd MB per månad.


Modern fiberbaserat bredband erbjuder "tripple play" som innebär att man samtidigt kan både ringa, surfa på internet och titta på TV. Gotlands sockenmodell innebär att varje hushåll kommer att ha tillgång till minst 100 Mbit/s. För TVn krävs det 7-9 Mbit/s för en vanlig kanal och ca. 20-40 Mbit/s för en HD-kanal. Det klarar våra fibernät med råge.


Inget färdas fortare än ljuset!

Aktuellt

2024-06-02

Årsmöte 2 juni 2024

Söndagen den 2 juni hölls ordinarie föreningsstämma i Gammelgarns bygdegård med 33 närvarande medlemmar. Under mötet, som leddes av Torsten Bäckstrand, fastställdes balans- och resultaträkning och beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Till ordförande på ett år valdes Tom Carlson. Till styrelseledamöter på två år omvaldes Leif Söderström, Thomas Wallin, Olof Thomsson och Michael Hindrika. Styrelseledamöter med ett år kvar på mandaten är Stern Vedin och Mikael Bergström.  Till styrelsesuppleanter omvaldes Anders Engström, Leif Ehlin och Bernt Öström. Till nya revisorer valdes Anders Hägg och Sune Johnson (suppleant).


Stämman antog vidare styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan samt ändring av stadgan som bl.a. förtydligade att föreningen även ska äga fibernätet.

Mötet avslutades med att Olof Thomsson informerade om övergången till ny tjänste- och kommunikationsoperatör och besvarade frågor om detta.

Efter mötet bjöd föreningen på kaffe och fika


2024-05-18

Årsmöte 2 juni 2024

Östergarn-Gammelgarn Fiber Ekonomisk förening kallar till ordinarie föreningsstämma söndagen den 2 juni kl. 13.00 i Gammelgarns Bygdegård.

Vid mötet avhandlar vi verksamhetsåret 2023, förrättar val samt planerar inför kommande verksamhetsår. På dagordningen även ett förslag till revidering av stadgan.

Vi kommer även att redogöra för det arbetet med övergången till ny tjänste- och kommunikationsoperatör i september.

Efter mötet bjuder föreningen på kaffe och fika.

Handlingar till årsmötet återfinns här.


2024-04-02

Dags att välja nytt gruppavtal

Den 1 september träder föreningens nya avtal med Tele2 i kraft. Det är nu dags att bestämma vilket av föreningens gruppavtal du vill ha, eller om du har en anslutning som inte används.
Det är fritt fram att välja vilket alternativ du vill, oberoende av vad du har haft hittills.

Läs mer om priser och alternativ här


2024-03-13

Tivon har tjänat ut

Tele2 har meddelat att Tivon kommer att tas ur bruk. Alla med gruppavtal har nu möjlighet att gratis byta till en ny tv-box (en s.k. Tele2 hub). Väljer man att lägga till möjligheten att spela in ingår denna funktion avgiftsfritt i 24 månader, därefter tillkommer en kostnad på f.n. 59 kr/mån.


Övergången till nytt avtal

Föreningen har haft ett första möte med Tele2 inför övergången till dem som tjänste- och kommunikationsoperatör. Alla med gruppavtal kommer längre fram att få ett mejl från Tele2 där man uppmanas välja vilken av de tre tjänster som man vill ha:

  • Bredband 1000/1000, teve och telefoni
  • Bredband 1000/1000 och telefoni
  • Öppet nät

Den övergång som berör samtliga medlemmar kommer att ske under dagarna 3, 4 och 5 september. Alla kommer efterhand också att få nya medieomvandlare.


2023-11-22

Nytt avtal, nya priser

På sitt senaste möte antog styrelsen förslag till budget för 2024, med blickar framåt mot 2025, det första år då det nya avtalet med Tele2 slår igenom helt.

 

Styrelsen fastställde också de nya priser som kommer att gälla fr.o.m.
1 september 2024:

3-play (TV, bredband och telefoni):        257 kr/mån
2-play (Bredband och telefoni):             171 kr/mån
Öppet nät                                                 70 kr/mån

Alla med hastighet 1000/1000 Mbit/s.

 

Det praktiska arbetet med övergången startar efter nyår. Information om tecknande av nya avtal, beställning av ny utrustning m.m. kommer under våren.


2023-07-10

Nytt kommunikations- och gruppavtal

Östergarn-Gammelgarn Fiber Ek.För. har tillsammans med fiberföreningarna i Anga-Kräklingbo, Eksta och Vänge-Guldrupe-Buttle tecknat avtal med Tele2 Sverige AB som kommunikations- och tjänsteleverantör. Avtalet löper på tio år fr.o.m. 30 augusti 2024. Läs mer om vad avtalet innebär i nyhetsbrevet


2023-06-20

Protokoll från föreningsstämman ...

... finns nu att läsa här.


2023-06-04

Årsmöte 4 juni 2023

Söndagen den 4 juli hölls ordinarie föreningsstämma i Östergarns bygdegård med 19 närvarande medlemmar. Under mötet, som förtjänstfullt leddes av Torsten Bäckstrand, fastställdes balans- och resultaträkning och beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Till nya ledamöter i styrelsen valdes Stern Vedin, Mikael Bergström, Anders Engström och Leif Ehlin (de båda sistnämnda suppleanter). Kvar med ett år är Leif Söderström, Thomas Wallin, Olof Thomsson och Michael Hindrika. Till ordförande på ett år omvaldes Tom Carlson. Per Gardelin, Grant Thornton, omvaldes till revisor. Då Grant Thornton kommer att avveckla sitt arbete med små företag och föreningar uppdrogs åt styrelsen att förbereda för ny revisor till nästa årsstämma.


På mötet behandlades även styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan. Förutom att förvalta nätet och gruppavtalet tillkom frågorna om att ro förhandlingarna om nytt avtal i hamn; utveckla arbetet med säkerheten i vårt nät och hantera frågan om moms på insatsen (om skatteverkets beslut bifalls i högre instans.) Vidare informerades om läget i de pågående förhandlingarna om nytt avtal.

Under övriga frågor väcktes frågan om att i stadgan skriva in att föreningen ska äga nätet vilket stämman uppdrog åt styrelsen att utreda.


Vidare avtackade ordföranden Ove Sjöberg och Inger Lindqvist, som båda avsagt sig omval, för mångårigt arbete i styrelsen. Ove Sjöberg fortsätter dock sitt arbete med bl.a. nätanvisningar åt föreningen.


2023-05-19

Årsmöte

Östergarn-Gammelgarn Fiber Ekonomisk förening kallar till ordinarie föreningsstämma söndagen den 4 juni kl. 10.00 i Östergarns Bygdegård.

Vid mötet avhandlar vi verksamhetsåret 2022 samt förrättar val och planerar inför kommande verksamhetsår. Efter mötet bjuder föreningen på kaffe och smörgås.

Vid mötet kommer vi att redogöra för det senaste om den pågående upphandlingen av ny kommunikations- och tjänsteleverantör.

Handlingar till årsmötet återfinns på föreningens hemsida https://ostfiber.se/foreningen


2023-05-19

TiVon fasas ut

I gruppavtalet med Tele2 ingår tv-boxen TiVo, men nu börjar tekniken i boxarna bli så gammal att den inte längre kan förnyas. För att leverera till nya boende och hjälpa kunder om fel uppstår ersätter Tele2 därför nu TiVo med mer modern utrustning. Från och med den 15 juni kommer boende som flyttar in eller som har ett fel på sin TiVo enbart att kunna välja Tele2 Tv Hub som utrustning. Det finns även möjlighet att lägga till inspelningsfunktion, Tv Hub med REC utan extra kostnad. 

Alla boende kommer behöva byta ut sin hårdvara så småningom. Tele2 kommer då att erbjuda de boende god tid att byta ut sin gamla TiVo helt utan extra kostnad.  

2002-12-08

Nyhetsbrev 3 har skickats ut. Kolla spamlådan om du inte fått det eller meddela oss om du bytt adress. Kan också hämtas hem här.


2022-11-21

Resultatet av enkäten till medlemmarna om bredbandet är nu färdigställt. Hela 370 svarade vilket gör att resultatet utgör en god grund för den kommande upphandlingen. Priset och hastigheten ansåg flertalet (80%) var viktigt eller mycket viktigt. Men det framkom också skillnader i önskemålen mellan fastboende och fritidshusboende. En sammanfattning av viktigaste slutsatserna finns här. Resultatet av hela enkäten finns här.


2022-11-18

Ännu under fredagen är inte alla områden igång. Vi avvaktar vidare information. Felet avhjälpt för alla vid lunchtid på fredagen.


2022-11-17

Ett större avbrott inträffade under torsdagsförmiddagen. Felet som orsakats av en avgrävd stamledning norr om Hemse var avhjälpt vid 15.30-tiden. Även mobilnätet påverkades.


2022-10-25

Föreningen kommer inom kort att inleda en upphandling av kommunikations- och tjänsteoperatör av vårt bredband för de kommande tio åren. Vårt avtal med IP Only löper ut i augusti 2024 och gruppavtalet med Tele2 (fd. ComHem) förnyas årligen. Vi gör upphandlingen tillsammans med andra fiberföreningar på ön vars avtal löper ut samtidigt. En offertförfrågan kommer att gå ut innan jul. Vår målsättning är att få in flera offerter som vi kan ta ställning till.


En enkät har därför gått till medlemmarna för att styrelsen ska få veta ta vad man tycker om sitt bredband idag och något om vad man önskar inför framtiden. Enkäten ska vara besvarad senast den 6 november.


Har du inte fått något mejl om enkäten, titta först i skräpposten, annars mejla till info@ostfiber.se

 

2022-09-27

GEAB har grävt av vår ledning mellan Lassar kviar och Haralds hage. Så Haralds hage, Vassmunds och Stora Hamre troligen avbrott. BRS lagar så fort som möjligt.

Rapporterat KLART 28/9 eftermiddag.


2022-09-22

  • Styrelsen har haft sitt första ordinarie möte efter årsmötet. Förutom sedvanliga rapporter utsågs Olof Thomsson, Michael Hindrika och Ove Sjöberg att påbörja arbetet med att ta fram underlag för den kommande upphandlingen av kommunikations- och tjänsteleverantör. Kontakt är också upprättad med Kräklingbo-Anga och ytterligare fiberföreningar som står inför samma uppgift. (Ove Sjöberg har senare avsagt sig uppdraget och ersatts av Tom Carlson.)
  • Tom Carlson, Olof Thomsson och Thomas Wallin utsågs att representera föreningen vid Fibernät Gotlands möte om organisationens framtid.
  • Den uppdaterade hemsidan presenterades och möttes med entusiasm.
  • Ytterligare 12 nya ansökningar om anslutning har inkommit. Arbetet med dessa är påbörjat.
  • Inger Lindqvist meddelade att hon lämnar sekreteraruppdraget under hösten. Mikael Hindrika kommer att ersätta.


2022-09-14

Avsnittet Anslutnighemsidan är nu uppdaterat med ett förtydligande om ansvaret för grävning vid nyanslutning.


2002-07-17

Nyhetsbrev 2. Hämta hem här. Kolla spamlådan om du inte fått det eller meddela oss om du bytt adress.


2022-07-15

Protokollet från årstämman 2022 finns nu att läsa här


2022-06-27

Fritidshusabonnemang. Den som har problem med att få tillgång till olika abonnemang för fritdshus i IP-Onlys tjänsteportal ska kontakta IP-Onlys kundservice och be att få dem aktiverade.


2022-06-05

Årsstämma i Gammelgarns bygdegård kl 14.00. Alla välkomna. Vi kommer bl.a. att diskutera gruppavtalet och vad det skall innehålla. Information om upphandling av kommunikationsoperatör. Ot'ndag.


2022-03-25

Ett par "servicekort" har gått sönder i Gammelgarnsnoden så några anslutningar ligger nere. Korten finns på lager i Visby och byts förhoppningsvis ikväll (torsdag). 


2022-01-30

Nyhetsbrev utskickat. Hämta hem här. Kolla spamlådan om du inte fått det eller meddela oss om du bytt adress.


2022-01-24

Fakturan med årsavgift kommer att skickas ut i slutet av denna vecka. Vi har styrelsemöte 25/1. Vill du ta upp någon fråga är du välkommen attt kontakta oss.


2021-09-30

Nytt bud, "den planerade förändringen" skjuts framåt och sker tidigast 31/10 2021. Hoppas de förhandlar bra så att vi får ha den kvar.

Tele2 (som Comhem numera heter) meddelar att TV6 inte längre kommer att finnas i deras utbud från 30 september. De berörda skall få mejl om det.


2021-06-05

Årsstämma kl 14.00. Vi håller den i Slöjdsalen Skolhuset Östergarn med några föranmälda deltagare på plats men förhoppningsvis många deltagare via webbmöte i Zoom. Kallelse skickad 22 maj.

OBS 1 - Anmäl dig om du vill delta på plats! Begränsat antal i enlighet med FHM:s restriktioner.

För deltagande via Zoom använd denna länk https://uu-se.zoom.us/j/63270700013
Anslut gärna en stund innan för att testa att tekniken fungerar! Tips, krånglar det så starta om datorn/paddan/telefonen så brukar det fungera sen.


2021-04-27

Tele2 meddelar att de och Comhem slås ihop helt och hållet så att namnet numera enbart är Tele2.


2021-04-14
IP-Only upphör med tjänsten Korttidssurf som levererats av A3.
Nuvarande kunder kommer erbjudas IP-Onlys nya tjänst för fritidshus som har en bastjänst på 2/2 Mbit där man som kund kan köpa till extra hastighet under de perioder man har behov av det. Samtliga kunder som idag har korttidsprodukten kommer inom de närmsta två dagarna ha fått ett mejl om nytt erbjudande för den nya produkten. Erbjudandet innebär att kund får första 12 månaderna fritt på bastjänsten om de tecknar den nya produkten med tjänsteleverantören Th1ng.
Vi skall försöka få fram lite mer information om detta.


2020-12-31

Comhem har meddelat att IP-Only kommer att ha 100 Mbit/s som minsta hastighet både upp och ner fr.o.m. 1/2 2021. Det innebär att de som har gruppavtalet med Comhem får en höjning från 100/10 till 100/100 Mbit/s. Och förstås därmed också en prishöjning med 25 kr... så att priset nu blir 361,50 kr/månad. För att göra det enklare för kassören kommer höjningen att tas ut från 1/1 2021. De som har andra leverantörer berörs troligen inte alls av det här, och skulle det gälla även dig får du meddelande från din leverantör.

Medlemsfakturor kommer att gå ut 8-12 januari.


2020-06-14

Årsstämma i Gammelgarns bygdegård och digitalt via Zoom kl 14, se kallelse i högermenyn.
Anmäl ditt deltagande så att vi kan planera ett coronasäkert möte! Du som vill delta på distans får en länk skickad på mejl efter anmälan.
Det kommer att gå att ställa frågor och att rösta även för de som deltar på distans.


Äldre nyheter hittar du här