Anslutning

Så här gör du för att ansluta till vårt fibernät

Bli medlem

För att ansluta din fastighet till fibernätet behöver du bli medlem i Östergarn-Gammelgarn Fiber Ekonomisk Förening. Medlem blir du genom att fylla i och skriva under anslutningsavtalet.* Äger du flera fastigheter som du vill ha fiber till så räcker det med ett medlemskap, men anslutningsavtal behövs för varje fastighet.


Skicka eller lämna avtalet undertecknat till:

Östergarn-Gammelgarn Fiber Ekonomisk Förening
Östergarn Skolhuset 104
623 68 Katthammarsvik


Vad kostar det?

Att bli medlem kostar en föreningssinsats om 16.700 kr samt anslutningsavgift 3.200 kr (som motsvarar föreningens kostnad för anslutning i nätet). Ytterligare anslutning på samma tomt kostar 6.600 kr.

 

Du beställer själv grävning och nedläggning av rör (slang), från närmaste fiberkopplingsskåp till lämplig plats på fastigheten i samråd med föreningen. Föreningen tillhandahåller rör och den eventuella övriga utrustning som krävs. Du ansvarar för håltagning och indragning av ledning i byggnad samt montering av teknisk utrustning och jordat eluttag där den tekniska utrustningen skall placeras. Grävningen kan om du så önskar ombesörjas av föreningen, som beställer den av Katthammarsviks Åkeri AB. Fullständiga detaljer framgår av avtalstexten.

 

Kostnad för fiberblåsning och inkopplingsarbete till närmast kopplingsskåp brukar hamna runt 4.000–5.000 kr. Totalt brukar kostnaden bli ca 25.000 kr. Tillkomer kostnad för grävning. Föreningen står för eventuella förstärkningar av nätet fram till det närmaste skåpet.

 

Som medlem i föreningen betalar du en årsavgift på 100 kr.


Öppet nät

Föreningens fibernät är anslutet till Gotland Fiber (Global Connect, f.d. IP-Only), som är vår kommunikationsoperatör (t.o.m. sista augusti 2024). Det är ett så kallat Öppet nät där man som kund kan köpa fritt från de operatörer som levererar tjänster i Global Connects nät. Tjänsterna köps och aktiveras antingen direkt i Global Connect Självaktiveringsportal eller genom att teckna abonnemang med någon av tjänsteleverantörerna som finns i nätet. Observera att man ibland kan förhandla priser om man kontaktar leverantören direkt.


Rutiner vid ägarbyte

Om du har köpt fastighet med befintlig fiberanslutning räcker det med att fylla i ett förkortat anslutningsavtal och ett överlåtelseavtal där den gamla ägaren överlåter sina insatser i den ekonomiska föreningen till dig. 


Har du frågor kontakta gärna styrelsen, mejl info@ostfiber.se


* Dina uppgifter kommer att registreras, lagras och användas i föreningen i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna kommer inte att lämnas vidare till utomstående part.

Gruppavtal med Tele2 (tidigare ComHem)

Föreningen har tecknat ett gruppavtal för 3-Play (TV, telefon, internet) med Tele2 (tidigare Comhem) för de medlemmar som vill. Detta är ett helårsabonnemang som går att säga upp vid flytt och försäljning av fastighet e.dyl.


I gruppavtalet ingår f.n. (mars 2024):

  • Bredband (100/100 Mbit/s)
  • TV (TiVo Bas ca 20 kanaler) 2 boxar: 1 TiVo inspelningsbar + 1 vanlig (s.k. syskonabonnemang)
  • Telefoni (ditt fasta nummer flyttas/porteras om du vill). Tele2 tar ut en ”minidebitering” (som man får ringa för) på 29 kr/mån om man beställt telefoni. Vill du inte ha telefonen så avstå från att beställa den. 


Avgiften är f.n. 350 kr/mån (inklusive driftavgiften 13,50 som alla betalar).

Föreningen fakturerar i förskott per e-post.

25 kr extra tillkommer vid pappersfaktura.


Avtalet kommer att ersättas av ett nytt gruppavtal fr.o.m 1 september 2024.


Så här gör du

Vill du ha gruppavtalet måste du först anmäla det till föreningen (info@ostfiber.se) och sedan kontakta Tele2 på tfn 0775-171720. Läs mer om gruppavtalet här.

Din avgift kan du väljs att fakturera:

  • per år – faktura i januari med 100 kr rabatt
  • per kvartal – fakturor i januari, mars, juni och september
  • månadsbetalning, kräver en automatisk överföring till föreningens bankkonto i Sparbanken Gotland: 80556 45040524.

Telefonsamtal och ev. extra tjänster faktureras av Tele2 sepaarat.


Har du frågor kontakta kassören Olof Thomsson på kassor@ostfiber.se eller
070-66 525 84