Föreningen

Styrelse 2023

Ordförande

Tom Carlson, 073-659 17 26, tom.carlson@abc.se


Ledamöter

Leif Söderström, vice ordf, 070-565 45 12, leif.kaupungs@hotmail.com

Olof Thomsson, kassör, 070-665 25 84, kassor@ostfiber.se

Michael Hindrika, sekreterare, michael.hindrika@outlook.com

Mikael Bergström

Thomas Wallin

Stern Wedin


Suppleanter

Leif Ehlin

Anders Engström

Bernt Öström


Revisor

Auktoriserad revisor Per Gardelin, Grant Thormton, 0498-25 85 86, per.gardelin@se.gt.com


Valberedning

Anders Lignell (sammankallande), 070-620 23 57, anders.p.lignell@gmail.com

Irene Wennemo

Jan Åberg

Vi tog saken i egna händer

Som många andra socknar på Gotland bildade vi år 2011 en fiberförening på Östergarnslandet för att tillhandahålla ett snabbt fibernät inom Östergarn och Gammelgarn, inklusive Katthammarsvik.

Eftersom ingen annan ville bygga framtidens kommunikationsnät åt oss gjorde vi det själva! Mycket jobb såklart, som vi gjort gemensamt och ideellt, men i gengäld har det blivit billigare, både i anslutningskostnad och i abonnemangsavgifter.

Vi höll informationsmöten, samlade argument för och emot, jämförde offerter, utsåg områdesansvariga och mycket mer. Till slut, den 27 november 2013, upprättades så ett avtal mellan ÖGF och IP-Only Networks AB (numera Global Connect) som kommunikationsoperatör för vårt sockennät. Under december 2013 påbörjades schaktningsarbetena av Katthammarsvik Åkeri AB inom sommarstugområdet i Grynge i Gammelgarn med förläggning av rör för fiber och därefter har det rullat på.


Övriga samarbetspartners har varit BRS Networks AB och AB Schübergs Gräv & Schakt. Vårt fibernät är fortfarande anslutet till Global Connect (IP-Only), som är vår kommunikationsoperatör t.o.m. sista augusti 2024.


Med Global Connect har vi ett öppet nät där man som kund kan köpa fritt från de tjänsteleverantörer (operatörer) som vill leverera i Global Connects nät.

Föreningen tecknade även ett gruppavtal för 3-Play (Internet, TV, telefon) med ComHem (numera Tele 2) för de medlemmar som vill ha det.

Vi har för närvarande (mars 2024) ca 688 aktiva anslutningar i nätet.


Tillsammans med andra fiberföreningar på Gotland har vi bildat Fibernät Gotland.

Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomisk förening

Östergarn Skolhuset 104

623 68 Katthammarsvik

E-post : info@ostfiber.se

Hemsida: www.ostfiber.se

Org.nr: 769624-1079

Bankgiro: 870-5063

Bankkonto: 80556 45040524 (Sparbanken Gotland)