Föreningen

Styrelse 2022

Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomisk förening

Östergarn Skolhuset 104

623 68 Katthammarsvik

E-post till föreningen: info@ostfiber.se

Org.nr: 769624-1079

Bankgiro: 870-5063

Bankkonto: 80556 45040524 (Sparbanken Gotland)

Ordförande

Tom Carlson, 073-659 17 26, tom.carlson@abc.se


Ledamöter

Leif Söderström, vice ordf, 070-565 45 12, leif.kaupungs@hotmail.com

Olof Thomsson, kassör, 070-665 25 84, kassor@ostfiber.se

Inger Lindqvist, sekreterare, 070-958 43 95, ilindqvis008@gmail.com

Anders Engström, 070-643 56 71, anders.b.engstrom@outlook.com

Ove Sjöberg, 070-588 39 49, ovsjob1@outlook.com

Thomas Wallin, 073-981 87 57, thomas-wallin@pagotland.se

Michael Hindrika, 070-321 20 25, michael.hindrika@outlook.com


Suppleanter

Bernt Öström, 070-845 27 38, 049852211@telia.com

Stern Wedin, 072-420 21 24, sternstjarna@msn.com


Revisor

Auktoriserad revisor Per Gardelin, Grant Thormton, 0498-25 85 86, per.gardelin@se.gt.com


Valberedning

Anders Lignell (sammankallande), 070-620 23 57, anders.p.lignell@gmail.com

Irene Wennemo

Jan Åberg